دستور زبان فارسی و آرایه های ادبی دهم تا دوازدهم

خدا را شاکرم که با حمایت بی دریغش این امکان را فراهم کرد تا با کتابی دیگر در خدمت  عزیزانم باشم . آنچه پیش روی شماست در بردارنده ی تمامی مباحث دستورزبان فارسی و آرایه های ادبی و نمونه هایی از  پرسش های چهارگزینه ای است . امید است که تدوین این کتاب بتواند دست گیر شما بوده و راه را برایتان هموار کند.

سرشناسه : جعفری روحی، وحیده، ‏‫۱۳۴۹ –

عنوان و نام پدیدآور : دستور زبان فارسی و آرایه‌های ادبی دهم تا دوازدهم (به همراه پرسشهای چهارگزینه‌ای)‏‫/ وحيده جعفری‌روحی

مشخصات نشر : تبریز: گنج حضور‏‫، 1397

مشخصات ظاهري : ‏‫302 ص.‏‫: جدول.

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع: فارسی — دستور — ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)

موضوع: Persian language — Grammar — Study and teaching (Secondary)

موضوع: فارسی — دستور — ‏‫پرسش‌ها و پاسخ‌ها (متوسطه)

موضوع: Persian language — Grammar — Questions and answers (Secondary)

رده بندي کنگره: 1397 5د7ج/PIR2693

رده بندي دیویی : 4فا5/ 076

شماره کتابشناسی ملی : 5323869

تالیف: محیده جعفری روحی

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول/ 1397

شابک: 7-1-99710-622-978