سبک های تدریس اساتید و میزان رضایت دانشجویان از کلاس درس

آموزش مؤثرترین ابزار مدیران برای مقابله با تغییرات محیطی بوده، و ضامن ارائه مناسب خدمات، به خصوص در سازمان­های خدماتی و دولتی است. اگر این آموزش­ها به طور منظم و هدفمند و بر اساس نیازهای واقعی فراگیران و تفاوت­های فردی آنها تدوین و اجرا شود نه تنها عملکرد افراد را ارتقا می­بخشد، بلکه بهبود مهارت­های انها و افزایش رضایت فراگیران را نیز در پی خواهد داشت.اما متأسفانه در بیشتر موارد، علی رغم اینکه فراگیران حداکثر تلاش خود را برای یادگیری و مدرسین حداکثر تلاش خود را برای تدریس انجام می­دهند اما یادگیری فقط به صورت گذرا اتفاق افتاده و فراگیران احساس رضایت و خشنودی کمی را از حضور در برنامه­های آموزشی احساس می­کنند، که این احساس منفی می­تواند در یادگیری­های بعدی آنها و همچنین رغبت فراگیران برای حضور در محیط­های یادگیری مؤثر واقع شود. در این راستا می­توان گفت که عوامل متعددي ازجمله سبك تدریس مي‌تواند برجريان يادگيري تأثير داشته باشد…

سرشناسه : یعقوبی مالکی، صدیقه، 1363 – 

عنوان و نام پدیدآور : سبک‌های تدریس اساتید و میزان رضایت د انشجویان از کلاس درس/ پرویز محمدصلاحی اعظمی، صدیقه یعقوبی‌مالکی.

. مشخصات نشر : تبریز: گنج حضور‏‫، 1397

مشخصات ظاهري : ‏‫100ص.

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

موضوع: تدریس دانشگاهی — روش‌شناسی

موضوع: College teaching — Methodology

موضوع: کلاسداری

موضوع: Classroom management

شناسه افزوده: محمد صلاحی اعظمی، پرویز، 1340 -‏‏‏‏

رده بندي کنگره: 1396 2س8ص/LB2331

رده بندي دیویی : 125/378

شماره کتابشناسی ملی :5251010

عنوان کتاب: سبک‌های تدریس اساتید و میزان رضایت د انشجویان از کلاس درس

تالیف: پرویز محمدصلاحی اعظمی، صدیقه یعقوبی‌مالکی.

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول/ 1397

شابک: 9-7-99756-600-978