ملاحظات درمان هاى پريودنتال و ايمپلنت بيماران سيستميك

بطور کلی، هر چه سن افراد کاندید درمان پریودنتال یا ایمپلنت افزایش می‌یابد، احتمال وجود بیماری سیستمیک زمینه‌ای نیز در آنها افزایش می‌یابد.

بیماران کاندید درمان پریودنتال یا ایمپلنت، شاید دچار شرایط یا بیماری سیستمیک خاصی باشند یا داروهای خاصی را مصرف کنند که حتماً باید توسط دندانپزشک مورد توجه قرار گیرد؛ حال چه این بیماری سیستمیک قبلاً تشخیص داده شده باشد یا نه و چه بیمار تحت درمان پزشکی باشد یا نه.

سیر پیشرفت بیماری‌های دهان و دندان و نیز درمان‌های مقتضی آنها، در افرادی که دچار بیماری یا شرایط سیستمیک ویژه‌ای هستند، متفاوت می‌باشد.

شرایط و بیماری‌های سیستمیکی وجود دارند که بطور انکار ناپذیری بر پریودنشیم و ترمیم زخم و در نهایت بر موفقیت درمان پریودنتال یا ایمپلنت تأثیر می‌گذارند.

بنابراین تعیین مشکلات پزشکی بیمار و درجة شدت این مشکلات و نیز آگاهی از داروهای مصرفی بیمار، جهت طرح ریزی درمان مناسب پریودنتال یا ایمپلنت، از مسئولیت‌های مهم دندانپزشک یا پریودنتیست می‌باشد.

لذا در این کتاب برآنیم که با کمک از جدیدترین مقالات ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی و نیز معتبرترین و معروف‌ترین کتب مرجع پریودنتولوژی، ایمپلنتولوژی و جراحی دهان و همچنین کتب مرجع پزشکی، مرجعی جامع برای Management پریودنتال و ایمپلنت افراد دارای شرایط یا بیماری سیستمیک را با رعایت ملاحظات خاص مقتضی آن شرایط یا بیماری خاص، ارائه دهیم.

در این کتاب، طیف وسیعی از شرایط و بیماری‌های سیستمیکی که درمان‌های پریودنتال و ایمپلنت را تحت تأثیر قرار می‌دهند یا نیاز به ملاحظات خاصی قبل، حین یا پس از درمان دارند، همراه با ملاحظات مربوطه، ارائه می‌شود.

باشد که مورد استفادة دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی پریودنتیکس محترم قرار گیرد.

سرشناسه : زرندی، علی، ‏‫۱۳۵۴ –

عنوان و نام پدیدآور : ملاحظات درمان‌های پریودنتال و ایمپلنت بیماران سیستمیک/ مولف على زرندى.

. مشخصات نشر : تبریز: گنج حضور‏‫، ۱۳۹۶

مشخصات ظاهري : ‏‫۲۱۰ص.: مصور ( رنگی) ، جدول ( رنگی).

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه:ص ۱۴۸

موضوع: بیماران مزمن — درمان دندان

موضوع: Chronically ill — Dental care

موضوع: بیماران — درمان دندان

موضوع: Sick — Dental care

موضوع: کاشت دندانی — عوارض و عواقب

موضوع: Dental implants — Complications

رده بندي کنگره: ۱۳۹۷ ۴ز۹ب/RK55

رده بندي دیویی : ۶/۶۱۷

شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۶۷۶۴۵

عنوان کتاب: ملاحظات درمان‌های پریودنتال و ایمپلنت بیماران سیستمیک

تالیف: علی زرندی

ناشر: گنج حضور

طراح روي جلد: مسعود حقّی

صفحه آرایی: مسعود حقّی

چاپ و صحافی: گنج حضور

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۶

شابک: ۸-۴۹۹۷۵۶-۶۰۰-۹۷۸