مولفین و مترجمین

احمد سلطان‌آبادی فرشی

احمد سلطان‌آبادی فرشی

احمد سلطان‌آبادی فرشی متخلص به (فرشی) فرزند زنده یاد استاد سلطان‌آبادی متخلص به (سلطانی).
متولد 1330 ، فارغ‌التحصیل دانشگاه تبریز و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش. فعالیت ادبی را با داستان‌نویسی آغاز کرد ولی بعداً به سرودن شعر رو آورد.
وی علاوه بر محضر پدر در خدمت استاد عبدالله واعظ و استاد محمد عابد و استاد محمد دربندی و استاد یحیی شیدا که همه را خداوند قرین رحمت فرماید، تلمّذ کرده است و امروزه به عنوان مرید در خدمت جناب دکتر احمد فرشبافیان صافی می باشد.
از تألیفات:

  • اشک‌های طوفان زا
  • در مسیر بادها
  • سئل لر اُنونده
  • یئللر اونونده
  • یادها و خاطره ها
  • ابرهای رحمت
  • رحمت بولودلاری
  • بازیچه طوفان
  • صلای مولانا