مولفین و مترجمین

ژیلا باقری

zhila bagheri

مترجم زبان انگلیسی

نمونه ای از کتاب های ترجمه شده؛

  1. هنر ظریف بیخیالی ؛

یک واقعیت ساده وجود دارد که تمام رشد و ترقی شخصی از آن ناشی می شود.واقعیت این است که ما شخصاً برای هر چیزی در زندگی خودمان مسئول هستیم، مهم نیست که شرایط خارجی چگونه باشد. هر چه بیشتر در زندگی‎مان تصمیم می‎گیریم که مسئولیت داشته باشیم، در طول زندگی‎مان قدرت بیشتری در دست خواهیم داشت، بنابراین پذیرش مسئولیت در قبال مشکلاتمان اولین قدم برای حل آن‎هاست.
ما همیشه در برابر تجربیاتی که تقصیر ما نیست مسئول هستیم. این بخشی از زندگی است.

2.  کتاب فنگ شویی و پول ؛

برنامه ای نه هفته ای برای کسب ثروت با استفاده از اصول و تکنیک های باستانیته باشد، رشد می توان فنگ شویی را به عنوان راهی برای بهترین استفاده از محیط اطراف خود دانست. به عنوان مثال یک درخت را در نظر بگیرید. مکان درخت تاثیر زیادی دارد. اگر درخت در جایی باشد که بیشترین نور خورشید را دریافت کرده و بهترین شرایط برای دریافت آب و باران را داشکرده و شکوفه می دهد. اگر در جایی باشد که نور کافی دریافت نکرده و یا تقویت نشود، آنوقت رشد خوبی نخواهد داشت. به زبان ساده فنگ شویی راهی است برای آنکه ببینیم چگونه می توانیم خود را در موقعیتی قرار دهیم که شکوفا شویم.