نمایش دادن همه 2 نتیجه

مجموعه مقالات نقد ترجمه

دکتر رضا حسینی بقانام ،  حامد اصغریشابک : 978-622-685645-4ناشر : گنج حضوردر زبان فارسی مطالعات اندکی در رابطه با نقد ترجمه به انجام رسیده و به تقریب می‌توان گفت که پژوهش متمرکزی در این رابطه – نه در شکل فردی و نه در سطح دانشگاهی وجود ندارد. دلیل اصلی این نقصان، نبود مدرسین متخصص، در امر مطالعات ترجمه و در هم‌آمیختگی دو موضوعِ «ارزیابی ترجمه» و «نقد ترجمه» است. گاه به واسطه‌ی‌ همین تداخل برخی مقالاتِ ارائه­‌شده در کنفرانس­ها و همایش­ها نیز در نظریات خود به بیراهه رفته­اند.ترجمه‌ی‌ مقالات حاضر، تلاشی در راستای معرفی و شناخت دیدگاه‌های بنیادین و علمی مربوط به دو موضوع ارزیابی و نقد ترجمه، با تمرکز بر تمایزات میان این دو حوزه است. این کتاب دربرگیرنده‌ی‌ پنج مقاله است که با توجه به نیاز فضای علمی دانشگاه به وجود منابع مرجع، انتخاب شده‌اند. در این مقالات، علاوه بر ارائه‌‌ی تعاریف بنیادین مربوط به موضوع نقد و ارزیابی ترجمه، به تفاوت‌های این دو حوزه  و موضوعات مهمی مانند سبک، ساختار، ارائه‌ی‌ مدل‌های مختلف و غیره نیز پرداخته شده است. مقاله‌ی‌ نخست در جستجوی یافتن تعریفی برای امر نقدِ ترجمه، تمایز آن با ارزیابی ترجمه، مباحث مرتبط با آن و ارائه‌ی‌ مدل‌های تعمیم‌پذیر است. کارمن والرو، مدلی جدید برای نقد ترجمه ارائه داده است که تا حد زیادی تفاوت بین نقد و ارزشیابی ترجمه را نشان می­دهد. مقاله‌ی‌ دوم نوشته‌ی مصطفی صداقت رستمی است که در اصل به زبان انگلیسی نوشته شده، به خاطر اهمیت موضوع سبک و نقد آن در این مجموعه آورده شده است. در این مقاله، نخست به موضوع بسیار بنیادینِ اهمیت و معنای شباهت یا تفارق میان سبک متن مبدأ و متن مقصد یا ترجمه‌شده پرداخته شده است. این موضوع که یکی از مهم‌ترین موارد در امر ترجمه به شمار می‌آید در اینجا با ارائه‌‌ی نظریات دیگر پژوهشگران متخصص، به روشنی مورد بحث قرار گرفته است

Contemporary poetry

حسین صبوری ، سینا فرج زادهشابک    : 978-622-99710-9-3ناشر : گنج حضور

As one of the oldest genres of the literature of the world, poetry is a favorite genre among many people who are aficionados of art, beauty, literary techniques and so many other features in literary works. Therefore, the libraries and bookstores are filled with many poetry anthologies to provide the readers of this genre with needed materials. However, majority of the poetry books in different countries, especially Iran, usually focus on literary classics and famous poets of the past. This is why the sources for poetical works of modern and contemporary poets are not in abundance and so the avid readers of poetry usually complain about the lack of newer materials in the stores and libraries and they cannot quench their passionate thirst for more recent poems. As a result, we decided to choose a number of significant contemporary poets and selected some of their crucial and well-known poems in a single collection so that any person who wants to read contemporary poetry can access various poets and poems in an anthology.

جهت استعلام قیمت و سفارش چاپ این محصول لطفا با انتشارات گنج حضور تماس حاصل فرمایید