چاپ دیجیتال کتاب

چاپ دیجیتال کتاب

چاپ دیجیتال کتاب به صورت دیجیتال یکی از جدیدترین روش های چاپ کتاب به صورت مستقیم است. این کار به وسیله انتقال داده ها از یک فایل رایانه به چاپگر جوهر افشان یا چاپگر لیزری انجام می شود.
به عبارت دیگر چاپ دیجیتال کتاب شامل هدایت یک دستگاه چاپ دیجیتال سرعت بالا از طریق کامپیوتر می باشد.

ادامه مطلب